Holland park te Diemen (UBA Bouw)

Het plan is ontworpen door verschillende architecten, waardoor de diversiteit groot is. Van Rooijen-Balk heeft de opdracht van UBA Bouw voor maar liefst 800 appartementen. Er worden hierin circa 20 verschillende soorten gevelstenen toegepast.
Van Rooijen-Balk verricht hier de volgende werkzaamheden:

  • compleet metselwerk
  • compleet kalkzandsteen lijmwerk
  • steigerwerk t.b.v. gevels en ondersteuningen

Het metselwerk wordt niet gevoegd, maar direct na het metselen doorgestreken. Het project is gestart in 2015 en zal begin 2018 gereed zijn.